Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

EU sufinanciranje

Gospodarenje otpadom

Smanjenje količina otpada koja se odlaže na odlagališta

Smanjenje količina otpada koja se odlaže na odlagališta specifični je cilj (6i1) obuhvaćen Operativnim programom Konkurentnost i kohezija. Glavna je svrha ovog specifičnog cilja doprinijeti ispunjenju pravne stečevine na temelju obveza (za Direktivu 1999/31 o odlagalištima otpada) za koje su u Ugovoru o pristupanju utvrđena prijelazna razdoblja za Hrvatsku.

Ovaj specifični cilj osigurava rezultate u integriranom sustavu gospodarenja otpadom poticanjem zasebnog prikupljanja korisnih sirovina, obrade i iskorištavanja preostalog miješanog otpada i naposljetku zbrinjavanja preostalog otpada na odgovarajući način. Nadalje, u sklopu ovog specifičnog cilja financirati će se sanacija mjesta visoko zagađenih otpadom („crne točke“) s ciljem smanjenja štetnih učinaka takvih odlagališta na okoliš.

Dodatni rezultati čije se ostvarenje očekuje odnose se na osiguranje odgovarajućeg načina (odnosno u skladu s pravnom stečevinom) gospodarenja posebnim tokovima otpada i opasnim otpadom (npr. medicinski otpad, gume, građevinski otpad itd.) kao i uspostava središnjeg sustava za praćenje otpada koji će pružiti izravne i pouzdane informacije o svim tokovima otpada.

Primjere aktivnosti koje se mogu financirati kroz specifični cilj 6i1 možete pronaći ovdje.