Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: k[email protected]

PRETRAŽIVANJE:

EU sufinanciranje

Klimatske promjene

Borba protiv klimatskih promjena jedna je od ključnih točaka na području zaštite okoliša.

Cilj klimatske politike EU-a jest ograničiti globalno zagrijavanje na 2°C iznad prosječnih razina temperatura iz predindustrijskoga doba. EU se obvezuje da će do 2020. smanjiti emisije stakleničkih plinova za najmanje 20% ispod razina iz 1990. i istodobno povećati energetsku učinkovitost za 20% kao i udio obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji na 20%.

Detalje možete pronaći ovdje.