Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

EU sufinanciranje

Korisne informacije

Relevantno zakonodavstvo

ESI FONDOVI 2014. - 2020.

EUROPA 2020. - Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast

Strategija Europa 2020

SPORAZUM O PARTNERSTVU 2014. - 2020.

SPORAZUM O PARTNERSTVU između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.

PRILOZI - Sporazum o partnerstvu

 

OPERATIVNI PROGRAM 2014. - 2020.

Operativni program Konkurentnost i kohezija - engleski jezik

Operativni program Konkurentnost i kohezija - hrvatski jezik

Sažeti prikaz prioriteta i specifičnih ciljeva Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. (Prijevod na hrvatski jezik je neslužben te je u slučaju prijepora važeća verzija Operativnog programa na engleskom jeziku)

 

INSTITUCIONALNI OKVIR ZA PROVEDBU ESI FONDOVA U RH U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014. - 2020.

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020.

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta.

Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta

PRAVILNICI O PRIHVATLJIVOSTI IZDATAKA

Programsko razdoblje 2014. - 2020.

Pravilnik o prihvatljivosti izdataka za projekte Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014. - 2020.

Pravilnik o prihvatljivosti izdataka za projekte Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014. - 2020.

 

EU FONDOVI 2007. - 2013.

NACIONALNI STRATEŠKI REFERENTNI OKVIR

Nacionalni strateški referentni okvir 2013.

National Strategic Reference Framework 2013.

OPERATIVNI PROGRAMI 2007. - 2013.

Operativni program "Zaštita okoliša" 2007. - 2013. 

INSTITUCIONALNI OKVIR 2007. - 2013.

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

PRAVILNIK O PRIHVATLJIVOSTI IZDATAKA

Programsko razdoblje 2007. - 2013.

Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (NN 5/14) - trenutno važeća verzija koja je podložna promjenama

 

UVJETI ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA:

Programsko razdoblje 2007. - 2013.

02 Uvjeti za pripremu i provedbu projekata

ZNP02_Aneks 01_Postupci javne nabave za pravne osobe koji nisu obveznici ZJN

ZNP02_Aneks 02_Upitnik o uključivanju horizontalnih prioriteta u project

ZNP02_Aneks 03_Plan nabave

ZNP02_Aneks 04_Prijavni obrazac

ZNP02_Aneks 05_Opći uvjeti

ZNP02_Aneks 06_Posebni uvjeti

ZNP02_Aneks 07_Zahtjev za plaćanje predujma

ZNP02_Aneks 08_Zahtjev za nadoknadom sredstava od PT2

ZNP02_Aneks 08_Zahtjev za nadoknadom sredstava

ZNP02_Aneks 09_Završno izvješće o provedbi

ZNP02_Aneks 10_Izvješće nakon provedbe projekta

 

 KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA

Strukturni instrumenti Europske unije u Republici Hrvatskoj 2007.-2013. - Komunikacijska strategija

Upute za korisnike sredstava - informiranje i vidljivost projekata financiranih iz strukturnih i Kohezijskog fonda 2007. - 2013.

Guidelines for Fund Beneficiaries - Information and Visibility

Logotip OP Zaštita okoliša (grafički prikaz)

Logotip Strukturni i investicijski fondovi (grafički prikaz)