HR

Fond na konferenciji o promicanju održive gradnje, infrastrukture i zelene energije

25.11.2021.

Na panelu o energetskoj obnovi zgrada i održivim materijalima u sklopu 4. Središnje konferencije Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju, sudjelovala je zamjenica direktora Alenka Košiša Čičin-Šain i pojasnila ulogu Fonda u provedbi energetske obnove i njezinih benefita.

4. Središnja konferencija o održivoj gradnji, koja se održala u hibridnom formatu, 24. i 25. studenog 2021. godine u Zagrebu, okupila je preko 40 predavača koji su govorili o važnosti održive gradnje, infrastrukture i zelene energije.

„Programe energetske obnove pratili su odgovarajući programi sufinanciranja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ali i iz europskih fondova u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija, ovisno o namjeni zgrada. U razdoblju od 2014. do 2020. godine je tako proveden niz projekata energetske obnove te je registrirana stopa obnove fonda zgrada 0.7% ili 1,35 milijuna m2 godišnje. U razdoblju do 2030. godine cilj je tu stopu obnove povećati na 3%, zbog čega je pripremljena i Dugoročna strategiju obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine“, istaknula je na konferenciji zamjenica direktora Alenka Košiša Čičin-Šain te dodala da Fond želi investicije usmjeriti na aktivnosti koje podržavaju zeleni rast i korištenje obnovljivih izvora energije. Sve to u skladu i s nacionalnim i europskim politikama. Obveze koje iz njih proizlaze treba gledati kao viziju koja će u konačnici osigurati kvalitetnije i bolje društvo.

Na konferenciji koja obuhvaća teme zelene ekonomije, održive gradnje, prometa te zelene energije i održivog razvoja, ove godine jedan od glavnih govornika bio je cijenjeni arhitekt Philippe Block, glavni i odgovorni za projekt STRIATUS mosta. Riječ je o prvom mostu s 3D ispisanim betonskim blokovima sastavljenim bez žbuke ili armature.

Teme konferencije online je pratilo preko 1000 sudionika.