HR

Fond predstavio projekt FIRESPOL na regionalnim radionicama

05.04.2019.

Detalji o projekatu pojašnjeni su na šest regionalnih radionica, i to u: Osijeku (5.2.), Rijeci (26.2.), Puli (27.2.), Splitu (12.3.), Karlovcu (28.3.) i Sisku (5.4.). Na radionicama je prisustvovalo više od 80 predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave.  

„Cilj projekta FIRESPOL je ojačati decentralizaciju i privatna ulaganja u obnovljive izvore kroz unaprjeđenje upravljanja operativnim programima čime će se ukloniti financijske prepreke koje trenutačno sprječavaju investicije u OIE sektor“, istaknula je Suada Mustajbegović, voditeljica projekta FIRESPOL iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Hrvatska ima veliki potencijal u obnovljivim izvorima energije te bi ga trebala više koristiti. Sudjelovanje u ovom projektu Hrvatskoj će pomoći u postupku programiranja za slijedeće programsko razdoblje 2021.-2028. u smislu definiranja potreba i prioriteta u području OIE te mogućnosti uključivanja financiranja projekata OIE kombinirajući bespovratna sredstva s financijskim instrumentima.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je nositelj projekta u Hrvatskoj dok je Španjolska voditelj projektnog tima, a ostale zemlje partneri su Njemačka, Latvija, Irska i Poljska.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru programa Interreg Europe.

Više informacija o projektu FIRESPOL možete pronaći ovdje: https://www.interregeurope.eu/firespol/