Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Gospodarenje otpadom

Centri za gospodarenje otpadom

Babina Gora

Centar za gospodarenje otpadom „Babina Gora“ smješten je na lokaciji Babina gora na području Grada Karlovca. Izmjenama i dopunama Plana gospodarenja otpadom RH (NN 46/15) predviđeno je da će se osim Karlovačke županije, Centru biti pridruženi dijelovi Ličko-senjske (Otočac, Brinje, Plitvička jezera, Vrhovine) i Sisačko-moslavačke županije.

Više informacija možete pronaći ovdje.