Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Gospodarenje otpadom

Centri za gospodarenje otpadom

Bikarac

Faza I projekta Centar za gospodarenje otpadom Bikarac je završena, a bila je sufinancirana sredstvima iz programa ISPA. U sklopu faze I sanirano je i zatvoreno postojeće odlagalište te izgrađeno novo sanitarno odlagalište.

Centar za gospodarenje otpadom (CGO) Bikarac smješten je na području Grada Šibenika, oko 7 km od središta grada. Faza II projekta CGO Bikarac, osim izgradnje centra odnosno postrojenja za obradu otpada, trebala bi obuhvatiti izgradnju i opremanje pretovarnih stanica.

Unutar budućeg CGO-a potrebna je obrada otpada prije nego što se odlaže na odlagalište neopasnog otpada koje je također sastavni dio CGO-a.

Izgradnjom centra riješiti će se sustav gospodarenja otpadom na području Šibensko-kninske županije.

Više informacija možete pronaći ovdje.