Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Gospodarenje otpadom

Centri za gospodarenje otpadom

Biljane Donje

Lokacija budućeg Centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“ predviđena na području eksploatacijskih polja tehničkog građevnog kamena, zapadno od naselja Biljane Donje na području Grada Benkovca. Izmjenama i dopunama Plana gospodarenja otpadom RH (NN 46/15) predviđeno je da će se osim Zadarske županije, Centru pridružiti i južni dio Ličko-senjske županije (Gospić, Novalja, Donji Lapac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Udbina).

Više informacija možete pronaći ovdje.