Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Gospodarenje otpadom

Centri za gospodarenje otpadom

Doline

Centar za gospodarenje otpadom Doline planiran je u blizini Bjelovara. Izmjenama i dopunama Plana gospodarenja otpadom RH (NN 46/15) predviđeno je da će Centar biti za područje Bjelovarsko- bilogorske i Virovitičko-podravske županije.