Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Gospodarenje otpadom

Centri za gospodarenje otpadom

Orlovnjak

Regionalni centar Orlovnjak planiran je na lokaciji Orlovnjak, na području općine Antunovac u Osječko baranjskoj županiji.

Izmjenama i dopunama Plana gospodarenja otpadom RH (NN 46/15) predviđeno je da će Centar obuhvatiti  područja Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske županije te granične dijelove  Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i  Brodsko-posavske županije.