Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Gospodarenje otpadom

Centri za gospodarenje otpadom

Piškornica

Na lokaciji Piškornica u Općini Koprivnički Ivanec planira se izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske (RCGO), u kojem će se zbrinjavati otpad sa područja 110 jedinica lokalne samouprave na području Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske i Varaždinske županije s ukupno cca. 570.000 stanovnika.

Izgradnjom RCGO Piškornica i 2 pretovarne stanice u Zaboku i Varaždinu, ista će predstavljati središnji i najvažniji infrastrukturni objekt cjelovitog sustava gospodarenja otpadom sjeverozapadne Hrvatske.

Odlukom Vlade RH (NN 72/14) Projekt RCGO Piškornica je proglašen Strateškim projektom Vlade Republike Hrvatske.

Više informacija možete pronaći ovdje.