Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Gospodarenje otpadom

Centri za gospodarenje otpadom

Šagulje

Centar za gospodarenje otpadom Šagulje planiran je u mjestu Šagulje kod Nove Gradiške.

Izmjenama i dopunama Plana gospodarenja otpadom RH (NN 46/15) predviđeno je da će Centar biti za područje Brodsko-posavske (izuzev općina koje idu na Orlovnjak) i Požeško-slavonske županija te za dio Sisačko-moslavačke (Hrvatska Kostajnica, Kutina, Novska, Popovača, Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lipovljani, Majur, Sunja, Velika Ludina).