HR

Informacijska računalna oprema, multifunkcijski uređaji i printeri za Posredničko tijelo

KLASA: 406-07/20-03/3

URBROJ: 563-10/83-20-11

PREDMET NABAVE: Informacijska računalna oprema, multifunkcijski uređaji i printeri za Posredničko tijelo                                           

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) i u Službenom listu Europske unije (SL EU) objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave: “Informacijska računalna oprema, multifunkcijski uređaji i printeri za Posredničko tijelo“.

Datum slanja na objavu: 13.11.2020.

Broj i datum objave u EOJN RH: 2020/S 0F2-0041304, 16.11.2020.

 Broj i datum objave u SL EU: 2020/S 225-552822, 18.11.2020.

Evidencijski broj nabave: E-VV-10/2020/R2

Procijenjena vrijednost nabave: 800.000,00 kn bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda: 21. 12. 2020. do 13:00 sati.

Detalje o objavi u EOJN RH možete vidjeti: ovdje

 Detalje o objavi u Službenom listu Europske unije možete vidjeti ovdje: ovdje