HR

Informacijska računalna oprema, multifunkcijski uređaji i printeri

Predmet nabave:

Informacijska računalna oprema, multifunkcijski uređaji i printeri

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 14. veljače 2018. godine objavljena je obavijest o nadmetanju za nabavu informacijske računalne opreme.

Postupak je poslan na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske dana 13. veljače 201.

Broj objave:                                                  2018/S 0F2-0003775.

CPV oznaka predmeta nabave:                           30230000-0

CPV opis predmeta nabave:                               Računalna oprema

CPV oznaka predmeta nabave:               30232110-8

CPV opis predmeta nabave:                     Laserski pisači

CPV oznaka predmeta nabave :              30213100-6

CPV opis predmeta nabave:                     Prenosiva računala

Evidencijski broj nabave:                           E-MV-10/2018

Procijenjena vrijednost nabave:               320.000,00 kn bez PDV-a

Prilozi:

  • Dokumentacija o nabavi
  • ESPD obrazac
  • Troškovnik
  • Tehnička specifikacija
 
1. Objašnjenje DON-a - Informacijska računalna oprema i MF uređaji 2018
 
DoN - informacijska računalna oprema multifunkcijski uređaji i printeri 2018
 
Obrazac 1. - ESPD
 
Obrazac 2.1. Troškovnik Grupa 1 - informacijska računalna oprema,multi uređaji i printeri 2018
 
Obrazac 2.2. Troškovnik Grupa 2 - informacijska računalna oprema,multi uređaji i printeri 2018
 
Obrazac 3.1. Grupa 1- Tehnička specifikacija - informacijska računalna oprema, multi uređaji i printeri 2018
 
Obrazac 3.2. Grupa 2- Tehnička specifikacija - informacijska računalna oprema, multi uređaji i printeri 2018