HR

Informatička oprema – tehnička pomoć za javne zgrade

KLASA: 406-07/20-03/7

URBROJ: 563-10/83-21-7

Zagreb, 4. siječnja 2021.

PREDMET NABAVE: Informatička oprema – tehnička pomoć za javne zgrade

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) i u Službenom listu Europske unije (SL EU) objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave: “Informatička oprema – tehnička pomoć za javne zgrade“.

Datum slanja na objavu: 30.12.2020.

Broj i datum objave u EOJN RH: 2020/S 0F2-0046631, 31.12.2020.

Broj i datum objave u SL EU: 2021/S 001-000317, 04.01.2021.

Evidencijski broj nabave: E-VV-10/2020/R3

Procijenjena vrijednost nabave: 149.200,00 kn bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda: 08. 02. 2021. do 13:00 sati.

Detalje o objavi u EOJN RH možete vidjeti: ovdje

Detalje o objavi u Službenom listu Europske unije možete vidjeti ovdje: ovdje