HR

Informatička oprema

KLASA: 406-07/20-03/6

URBROJ: 563-10/83-20-8

Zagreb, 17. studenoga 2020.

PREDMET NABAVE: Informatička oprema                                  

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) i u Službenom listu Europske unije (SL EU) objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave: “Informatička oprema“.

Datum slanja na objavu: 12.11.2020.

Broj i datum objave u EOJN RH: 2020/S 0F2-0041219

                                                      13.11.2020.

Broj i datum objave u SL EU: 2020/S 224-550193

                                                   17.11.2020.

Evidencijski broj nabave: E-VV-10/2020/R2

Procijenjena vrijednost nabave: 1.350.000,00 kn bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda: 18.12.2020. do 13:00 sati.

Detalje o objavi u EOJN RH možete vidjeti ovdje .