HR

Ispisni uređaji

Ispisni uređaji
 
Obavijest o nadmetanju za postupak nabave je objavljena dana 02.04.2021. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske
 
Datum slanja na objavu:                01.04.2021.
 
Broj objave u EOJN RH:                2021/S 0F2-0012937
 
Evidencijski broj nabave:               E-MV-22/2021
 
Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 180.000,00 kn bez PDV-a
 
Rok za dostavu ponuda:               23.04.2021. do 13:00 sati
 
Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje