HR

Izgradnja preduvjeta za primjenu viših razina metodologije Međuvladinog tijela o klimatskim promjenama (IPCC-a) u izračunu odliva/emisija stakleničkih plinova u sektoru Korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva (LULUCF - 3 projekt)

Predmet nabave: Izgradnja preduvjeta za primjenu viših razina metodologije Međuvladinog tijela o klimatskim promjenama (IPCC-a) u izračunu odliva/emisija stakleničkih plinova u sektoru Korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva (LULUCF - 3 projekt)

Obavijest o nadmetanju za postupak nabave je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 29. studenoga 2019.

Datum slanja na objavu:               28. studenoga 2019.

Broj objave u EOJN RH:                2019/S+ 0F2-0046990

Evidencijski broj nabave:               E-MV-18/2019

Procijenjena vrijednost nabave:   990.000,00 kn bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda:               19.12.2019. do 13:00 sati

Objava u EOJN RH se može vidjeti na sljedećem linku:  2019/S 0F2-0046990