HR

Izjava o sprječavanju sukoba interesa

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao javni naručitelj,  sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine' broj: 120/2016, u daljnjem tekstu: ZJN 2016), na temelju izjava o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa svojih predstavnika objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa:

 • CALENDULA d.o.o., Josipa Hamma 25, Zagreb, OIB: 05256693259
 • PROXIMA CENTAURI INSURANCE BROKERS d.o.o., Zavrtnica 36, OIB: 88278870696
 • N PLAN, obrt za poslovne usluge, vl. Nataša Budiša, Obirska ulica 11, Zagreb, OIB: 97539812309
 • MAR STYLE d.o.o., Sajmišna ulica 13, Sveti Ivan Zelina, OIB: 68481667553

a u postupcima nabave koji se financiraju sredstvima EU fondova s kojima je  povezan/a opunomoćenik/ca čelnika Fonda objavljuje sljedeći popis:

 • Kamen sreće d.o.o., Palmotićeva 27, Zagreb, OIB: 32164618775
 • Nikola Bartolić, Tomislav Bartolić, Juraj Bartolić i Eliza Bartolić, Zajednički odvjetnički ured, Palmotićeva 27, Zagreb, OIB: 21407282089
 • TTNY d.o.o., Palmotićeva ulica 27, Zagreb, OIB:78038876067
 • Energana Gunja d.o.o., Vladimira Nazora 97,Gunja, OIB:35445269545
 • Mali rat beach bar j.d.o.o., Ulica Gornje Podbarje 4, Bol, OIB:59873232304
 • BPEL d.o.o. Markančeva 11, Zagreb, OIB: 27370788996
 • AFS GLOBAL d.o.o., Palmotićeva 27, Zagreb, OIB: 65796512676
 • BOL LUXURY BAR d.o.o., Put oleandra 2, Bol, OIB: 03277972490