HR
ePrijave

Izjava o sprječavanju sukoba interesa

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao javni naručitelj,  sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine' broj: 120/2016, u daljnjem tekstu: ZJN 2016), na temelju izjava o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa svojih predstavnika objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa:

  • CALENDULA d.o.o., Josipa Hamma 25, Zagreb, OIB: 05256693259
  • PROXIMA CENTAURI INSURANCE BROKERS d.o.o., Zavrtnica 36, OIB: 88278870696
  • ZELENA INFRASTRUKTURA D.O.O., FALLEROVO ŠETALIŠTE 22, Zagreb; OIB: 10241069297.

a u postupcima nabave koji se financiraju sredstvima EU fondova s kojima je  povezan/a opunomoćenik/ca čelnika Fonda objavljuje sljedeći popis:

  • Bol luxury bar j.d.o.o., Put Oleandera 2, Bol, OIB: 03277972490
  • Zajednički odvjetnički ured Bartolić i Bartolić, Palmotićeva 27, Zagreb,  OIB: 21407282089
  • Laščina consulting d.o.o., Heinzelova 66, Zagreb, OIB: 31855247434