HR

Izrada Nacrta nacionalnog računskog plana za šumarstvo, uključujući i predloženu referentnu razinu za šume za razdoblje 2021. do 2025.

Izrada Nacrta nacionalnog računskog plana za šumarstvo, uključujući i predloženu referentnu razinu za šume za razdoblje 2021. do 2025.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 28. svibnja 2018. godine objavljena je obavijest o nadmetanju za nabavu usluge izrade nacrta nacionalnog računskog plana za šumarstvo, uključujući i predloženu referentnu razinu za šume za razdoblje 2021. do 2025.

Datum slanja poziv na nadmetanje u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) i u Službeni list Europske unije: 24. svibnja 2018.

Broj objave: 2018/S 0F2-0013737

CPV oznaka predmeta nabave: 71335000-5
CPV opis predmeta nabave: Tehničke studije

Evidencijski broj nabave: E-VV-10/R1/2018

Procijenjena vrijednost nabave iz Plana nabave za 2018: 2.900.000,00 kn bez PDV-a

Prilozi:
•    Dokumentacija o nabavi
•    Projektni zadatak – Prilog 1
•    Obrazac 1. - ESPD
•    Obrazac 2. - Troškovnik
 

 
DON - Izrada nacrta nacionalnog računovodstvenog plana za šumarstvo - 2018
 
Projektni zadatak - Prilog 1 - Izrada nacrta nacionalnog računovodstvenog plana za šumarstvo - 2018
 
ESPD obrazac - Izrada Nacrta nacionalnog računskog plana za šumarstvo 2018.
 
Troškovnik - Obrazac 2. - Izrada Nacrta nacionalnog računovodstvenog plana za šumarstvo - 2018