HR

Javna govorna usluga mobilne telefonije

Predmet nabave:

 JAVNA GOVORNA USLUGA MOBILNE TELEFONIJE - OKVIRNI SPORAZUM

Obavijest o nadmetanju za postupak nabave „Javna govorna usluga mobilne telefonije-okvirni sporazum“ je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 07. studenoga 2019.

Datum slanja na objavu:06. studenoga 2019.

Broj objave u EOJN RH: 2019/S 0F2-0044041

Poveznica na objavu postupka: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3342818

Evidencijski broj nabave: E-MV-3/2019

Procijenjena vrijednost nabave: 500.000,00 kn bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda: 27.11.2019. do 13:00 sati