HR

Javna govorna usluga mobilne telefonije

„Javna govorna usluga mobilne telefonije“
 
U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave: „Javna govorna usluga mobilne telefonije“
 
Datum slanja na objavu:                                                   07.03.2024.
 
 
Broj objave u EOJN RH:                                                   2024/S F02-0002033
Datum objave:                                                                     08.03.2024.
 
 
Evidencijski broj nabave:                                                  E-MV-2/2024
 
Procijenjena vrijednost nabave:                                       88.000,00 eura bez PDV-a
 
Rok za dostavu ponuda:                                                28.3.2024. do 13:00 sati.
 
 
 
Detalje o objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) možete vidjeti OVDJE