HR

Javna nabava

Podaci o javnom naručitelju:
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, 
OIB: 85828625994,
Internet adresa: www.fzoeu.hr

KONTAKT:

Samostalna služba za nabavu 
[email protected]