Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2016

Nadogradnja sustava za elektroničko uredsko poslovanje eGOP

Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011 i 83/13, 143/13, 13/14) i sukladno točki IV. podtočki 4.7 Naputka za postupanje u postupcima nabave (klasa: 024-04/14-02-14, urbroj: 563-10/148-14-2) od 22. prosinca 2014. godine, Naputka o izmjenama naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/14-02/14, URBROJ: 563-10/148-15-3) od 15. travnja 2015. godine te Naputka o II. izmjenama Naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/14-02/14, URBROJ: 563-10/148-15-4) od 30. listopada 2015. godine, Fond za zaštitu okoliša za postupak nabave koji je procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kuna a manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a, prikuplja ponude objavom Poziva na dostavu ponuda na EOJN NN i na internetskim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sukladno uvjetima i zahtjevima iz Poziva na dostavu ponuda.

CPV opis predmeta nabave:                     Programski paketi i informacijski sustavi

CPV oznaka predmeta nabave:               48000000-8

Procijenjena vrijednost nabave:               100.000,00 kn bez PDV-a

Evidencijski broj nabave:   E-BAG66/2016  

Datum slanja na objavu Elektronički oglasnik Narodnih novina: 23.12.2016.

Broj objave: 2016/ 0BP-00595

Objavljeni dokumenti:

  • Poziv na dostavu ponuda
  • Ponudbeni list
  • Troškovnik
Poziv na dostavu ponuda - softverska rješenaj za specifične potrebe- nadogradnja sust. eGOP 2016
PDF 1.01 MB
Ponudbeni list -Softverska rješenja za spec. potrebe- Nadogradnja sustava za e. uredsk. poslovanje eGOP
XLSX 17.79 kB
Troškovnik - nadogradnja eGOP sustava 2016
XLSX 19.89 kB