Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2019

Nadogradnja informacijskog sustava radi podizanja razine sigurnosti

Nadogradnja informacijskog sustava radi podizanja razine sigurnosti

 Obavijest o nadmetanju za postupak nabave „Nadogradnja informacijskog sustava radi podizanja razine sigurnosti“ jeobjavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 21. kolovoza 2019.

Datum slanja na objavu:20. kolovoza 2019.

 Broj objave u EOJN RH: 2019/S 0F2-0033555

 Evidencijski broj nabave: E-MV-20/2019/R2

 Procijenjena vrijednost nabave: 1.400.000,00 kn bez PDV-a

 Rok za dostavu ponuda: 10.9.2019. do 13:00 sati