Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2019

Najam vozila putem operativnog leasinga

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 14. lipnja 2019. godine objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave „Najam vozila putem operativnog leasinga“

 Broj objave:  2019/S 0F2-0023848      

Evidencijski broj nabave: E-MV-5/2019

 Procijenjena vrijednost nabave: 270.000,00 kn bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda: 04.07.2019. do 13:00 sati

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje