Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2019

Usluge čišćenja ureda

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 25. siječnja 2019. godine objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave „Usluge čišćenja ureda“.

Broj objave: 2019/S 0F2-0002939

Evidencijski broj nabave: E-MV-9/2019

Procijenjena vrijednost nabave: 500.000,00 kn bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda: 15.2.2019. do 13:00 sati