Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Javna nabava

Postupci nabave na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi

Sanitarna oprema i sredstva za čišćenje

Sanitarna oprema i sredstva za čišćenje

 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje postupak nabave „Sanitarna oprema i sredstava za čišćenje“ na svojim internetskim stranicama.

 Datum objave: 12. veljače 2020.

 Evidencijski broj nabave: E-JN-5/2020

 Procijenjena vrijednost nabave: 80.000,00 kn bez PDV-a

 Rok za dostavu ponuda: 19. veljače 2019. do 13:00 sati

 Dokumentacija koja se objavljuje:

  • Poziv za dostavu ponuda
  • Prilog 1 - Specifikacija predmeta nabave
  • Obrazac 1 – Ponudbeni list
  • Obrazac 2 – Troškovnik
  • Obrazac 3 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora
2. Objašnjenje Poziva za dostavu ponuda - Sanitarna oprema 2020
PDF 85.72 kB
1. Objašnjenje Poziva za dostavu ponuda - Sanitarna oprema 2020.
PDF 60.02 kB
Poziv za dostavu ponuda - Sanitarna oprema 2020
PDF 1010.94 kB
Obrazac 1. - Ponudbeni list - Sanitarana oprema 2020
XLSX 25.18 kB
Obrazac 2.- Troškovnik - Sanitarna oprema 2020
XLSX 20.71 kB
Obrazac 3. - Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora
DOCX 20.75 kB
Prilog 1. - Specifikacija predmeta nabave - Sanitarana oprema 2020
XLS 56.5 kB