Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Postupci u tijeku

 • Održavanje programskog paketa Konto
 • Vozilo za Posredničko tijelo - Samostalna služba
 • Usluge čišćenja ureda
 • Usluge odnosa s javnošću, promidžbe projekta i vidljivosti za projekt sanacije jame Sovjak
 • Usluge voditelja projekta na projektu sanacije jame Sovjak
 • Najam vozila putem operativnog leasinga br. 1
 • Najam vozila putem operativnog leasinga (br. 2)
 • Računalna i mrežna oprema
 • LDPE vreće za PET, Al/Fe i stakleni smbalažni otpad
 • Nadzor nad projektiranjem i izvođenjem radova sanacije jame Sovjak
 • Promotivni materijali
 • Dobrovoljno zdravstveno osiguranje
 • Sigurnosne naljepnice s 2D DataMatrix kodom
 • Spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada
 • Izgradnja preduvjeta za primjenu viših razina metodologije Međuvladinog tijela o klimatskim promjenama (IPCC-a) u izračunu odliva/emisija stakleničkih plinova u sektoru Korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva (LULUCF - 3 projekt)
 • Projektiranje i izvođenje radova sanacije jame Sovjak
 • Toneri i tinte
 • Sigurnosne vezice za zatvaranje LDPE vreća za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad