Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Javna nabava

Postupci u tijeku

Vozilo za Posredničko tijelo - Samostalna služba

Vozilo za posredničko tijelo - Samostalna služba

Obavijest o nadmetanju za postupak nabave jeobjavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 19. lipnja 2020.

Datum slanja na objavu: 18. lipnja 2020.

Broj objave u EOJN RH:2020/S 0F2-0022910.

 Evidencijski broj nabave: E-MV-12/2020

 Procijenjena vrijednost nabave: 280.000,00 kn bez PDV-a

 Rok za dostavu ponuda: 10.07.2020. do 13:00 sati

 Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje