Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

LDPE vreće za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad

 PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE VELIKE VRIJEDNOSTI LDPE VREĆE ZA PET, AL/FE I STAKLENI AMBALAŽNI OTPAD

 7. veljače 2020.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj može prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

 Sukladno navedenom, dana 7. veljače 2020. godine naručitelj, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost šalje na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH podatke o postupku nabave:

  • Nacrt Dokumentacije o nabavi (koji uključuje opis predmeta nabave, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora)
  • Tehničke specifikacije predmeta nabave
  • Popis glavnih isporuka robe
  • Troškovnike po grupama

 Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH ili putem maila na adresu nabava@fzoeu.hr dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni zaključno do 14. veljače 2020. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.

 Nakon provedenog savjetovanja naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će izraditi i objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u EOJN RH.

 Ukupna procijenjena vrijednost nabave: 9.733.300,00 kn bez PDV-a

 Prilozi:

  • Nacrt Dokumentacije o nabavi
  • Tehničke specifikacije predmeta nabave
  • Popis glavnih isporuka roba
  • Troškovnici po grupama (3 grupe)
Dokumetacija o nabavi - Vreće 2020
DOCX 268.19 kB
Tehničke specifikacije - Vreće 2020
DOCX 193.49 kB
Popis glavnih isporuka robe - Vreće 2020
DOCX 22.85 kB
Troškovnik Grupa 1 - Vreće 2020
XLSX 15.17 kB
Troškovnik Grupa 2 - Vreće 2020
XLSX 14.11 kB
Troškovnik Grupa 3 - Vreće 2020
XLSX 13.89 kB
Izvješće o prethodnom savjetovanju sa GS -LDPE vreće za PET, AlFe i stakleni ambalažni otpad
PDF 69.81 kB