Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 • Studija izvedivosti postojećih i potrebnih kapaciteta za obradu opasnog otpada i studija za identifikaciju novih lokacija onečišćenih opasnim otpadom (crne točke)
 • Microsoft Licence - Pretplata na najnovije verzije Microsoft paketa
 • 2. Prethodno savjetovanje sa GS - Usluge voditelja projekta na projektu sanacije Jame Sovjak
 • Usluge odnosa s javnošću, promidžbe projekta i vidljivosti za projekt sanacije jame "Sovjak" (II. Savjetovanje)
 • LDPE vreće za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad
 • Nadzor nad projektiranjem i izvođenjem radova sanacije jame Sovjak (II. Prethodno savjetovanje)
 • Spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada
 • Projektiranje i izvođenje radova sanacije jame Sovjak - II. prethodno savjetovanje
 • Usluge promidžbe i vidljivosti za promociju nabave spremnika za  odvojeno prikupljanje otpada koji se sufinancira sredstvima iz EU fondova
 • Usluge odnosa s javnošću, promidžbe projekta i vidljivosti za projekt sanacije jame Sovjak
 • Usluge voditelja projekta na projektu sanacije jame Sovjak
 • Nadzor nad projektiranjem i izvođenjem radova sanacije jame Sovjak
 • Projektiranje i izvođenje radova sanacije jame Sovjak