HR

Javni pozivi za financiranje projekata zaštite ozonskog sloja i akcija uklanjanja otpada iz prirode

26.06.2024.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije nastavlja ulaganja u projekte kojima je cilj smanjenje korištenja plinova koji oštećuju ozonski omotač te u programe uklanjanje otpada iz prirode.

Stoga je danas Fond objavio i dva nova javna poziva kojima će se financirati zamjena štetnih plinova u rashladnim uređajima, kao i akcije uklanjana odbačenih automobila i elektroničkih uređaja iz prirode.

Pet milijuna eura će kroz prvi javni poziv Fonda biti uloženo u financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova. Naime, fluorirani staklenički plinovi doprinose globalnom zatopljenju te je nužno za grijanje i hlađenje koristiti plinove koji nemaju takav negativan utjecaj. U okviru javnog poziva financirat će se zamjena radne tvari u postojećim rashladnicima vode i dizalicama topline, velikim klimatizacijskim sustavima i rashladnim sustavima u hladnjačama.  

Novom Uredbom (EU) 2024/573 o fluoriranim stakleničkim plinovima, izmjeni Direktive (EU) 2019/1937 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 517/2014, značajno se smanjuju kvote fluoriranih plinova koje se mogu stavljati na EU i tržište Hrvatske. Stoga Ministarstvo, putem Fonda, financijskim sredstvima osiguranim iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama potiče provedbu projekata kojima će se postojeći klimatizacijski sustavi, zamijeniti energetski učinkovitijima koji emitiraju manju količinu emisija štetnih tvari. Kroz prijašnja dva javna poziva Fonda ukupno je financirano 54 takva projekta. I u narednim razdoblju Ministarstvo će usmjeravati sredstva kako bi se pomoglo javnom sektoru i gospodarstvu da napravi potrebne korake za klimatsku tranziciju.

Drugim objavljenim javnim pozivom Fond poziva otočne lokalne jedinice da se prijave za sudjelovanje u provođenju organiziranih akcija sakupljanja otpadnih vozila i otpadne električne i elektroničke (EE) opreme. Vlasnici odbačenih motornih vozila i EE opreme u velikom broju slučajeva nisu poznati, a uklanjanje tog otpada je često zbog nepristupačnih lokacija vrlo zahtjevno. Stoga Fond ovakve akcije, zajedno s ovlaštenim sakupljačima, često provodi i u suradnji s Hrvatskom gorskom službom spašavanja. S naših otoka do sada je uklonjeno oko 130 otpadnih vozila. Za organizaciju novih akcija na njihovom području otočni gradovi i općine mogu se prijaviti do 31. listopada 2024. godine. Akcije se planiraju provoditi u vremenu izvan turističke sezone.