Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]eu.hr

PRETRAŽIVANJE:

Korištenje sredstava

Sredstva Fonda koriste se za financiranje zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, a osobito za:

 • zaštitu, očuvanje i poboljšanje kakvoće zraka, tla, voda i mora te ublažavanje klimatskih promjena i zaštitu ozonskog omotača,
 • saniranje odlagališta otpada, poticanje izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada, obradu otpada i iskorištavanje vrijednih svojstava otpada,
 • poticanje čistije proizvodnje, odnosno izbjegavanje i smanjenje nastajanja otpada i emisija u proizvodnom procesu,
 • zaštitu i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti,
 • provedbu nacionalnih energetskih programa,
 • poticanje korištenja obnovljivih izvora energije (sunce, vjetar, biomasa i dr.),
 • poticanje održive gradnje,
 • poticanje čistijeg transporta,
 • poticanje održivog korištenja prirodnih dobara,
 • poticanje održivog razvoja ruralnog prostora,
 • poticanje održivih gospodarskih djelatnosti, odnosno održivoga gospodarskog razvoja,
 • unapređivanje sustava informiranja o stanju okoliša, praćenja i ocjenjivanja stanja okoliša te uvođenje sustava upravljanja okolišem,
 • poticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija, programa, projekata i drugih aktivnosti, uključujući i demonstracijske aktivnosti,
 • ostvarivanje djelatnosti Fonda.

Fond može sudjelovati i u sufinanciranju drugih programa, projekata i sličnih aktivnosti u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, koji se provode na području Republike Hrvatske, kad ih organiziraju i financiraju međunarodne organizacije, financijske institucije i tijela te druge strane pravne osobe.

Izvješće o ostvarenju Programa rada Fonda za 2014.
PDF 91.04 MB
Program rada Fonda za 2015.
PDF 65.05 MB