HR

Kreni od sebe - kampanja za štednju energije


KAMPANJA O MOGUĆNOSTIMA UŠTEDE ENERGIJE U KUĆANSTVU


Smanjenje potrošnje energije i sprječavanje energetskih gubitaka imaju sve veću važnost za EU, osobito u kontekstu trenutnih geopolitičkih zbivanja. Mjere energetske učinkovitosti prepoznate su kao važan instrument za smanjenje emisije stakleničkih plinova, ali i za postizanje održive opskrbe energijom, povećanje energetske neovisnosti te promicanje konkurentnosti europskih gospodarstava.

S obzirom da približno četvrtina svih izravnih emisija CO2 u EU-u potječe iz kućanstava, važno je da se mjerama energetske učinkovitosti i štednje energije priključe i građani. Naše svakodnevne odluke i navike imaju veliki utjecaj kako na kućni budžet, tako i na nacionalnu potrošnju energije, a u konačnici i na okoliš. Poduzimanjem malih koraka u kućanstvu, moguće je uštedjeti energiju i novac te smanjenjem emisija pomoći u zaštiti klime.

S ciljem podsjećanja građana na najučinkovitije, a relativno jednostavne mjere koje je moguće primijeniti za stvaranje energetskih i financijskih ušteda, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provode informativnu kampanju „Kreni od sebe.“

Kampanja je temeljena na Smjernicama Vlade za uštedu energije RH, koje su  izradili stručnjaci Energetskog instituta Hrvoje Požar i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, u skladu s paketom dokumenata Europske komisije o uštedama plina, kojima se predviđa smanjenje njegove potrošnje za 15% u razdoblju od 1. kolovoza 2022. do 31. ožujka 2023. godine.

Potencijal ušteda energije zahvaljujući promjenama u ponašanju je značajan, zbog čega je važno da svi odgovorno i racionalno koristimo energente koji su nam dostupni.
 

Treba tako malo da postaneš učinkovit i uštediš energiju.
Kreni od sebe i budi primjer drugima. 
Važniji si nego što misliš.

  
  • GRIJANJE I HLAĐENJE
  • Toplinska ugodnost stvar je navike i osobne percepcije ugodnosti, ali optimalna temperatura u grijanom stambenom prostoru je 21 °C.
  • Održavanje viših temperatura zraka u prostorijama za vrijeme sezone grijanja te spuštanje temperature otvaranjem prozora jedna je od najčešćih grešaka kojima se rasipa energija. Obični radijatorski ventili pomažu da se ručno regulira temperatura u prostoru dok termostatski radijatorski ventili služe da se automatski regulira temperatura u prostorijama. 
  • Preporuke za održavanje temperatura u pojedinim prostorijama: 
   • Hodnik 14–18 °C
   • Spavaća soba 18 °C
   • Kuhinja 18–21 °C
   • Radna soba 18–21 °C
   • Dnevni boravak 20–23 °C
   • Kupaonica 23–25 °C
   • Preko dana kad nikoga nema kod kuće 16 °C
     
  • Ako se temperatura koja se održava u prostoru smanji za samo 1 °C, godišnje se može uštedjeti približno 5 % energije za grijanje.
  • Ako se otvara prozor na duže vrijeme potrebno je isključiti sustav grijanja ili hlađenja.
  • Redovito treba čistiti radijatore kako bi se osiguralo da nečistoće ne sprečavaju prijelaz topline te ih redovito odzračivati kako bi se ispustio zarobljeni zrak. 
  • Ugradnjom termostatskih radijatorskih ventila, koji reguliraju temperaturu u svakoj prostoriji u kojoj se nalaze, moguća je ušteda energije čak i do 20 %.
  • Ugradnjom sobnog termostata mogu se smanjiti troškovi za grijanje od 7 % do 15 %. Termostat se programira tako da se za vrijeme noći ili dok se ne boravi u kući temperaturu postavi najnižu vrijednost. Može se također regulirati sustav grijanja tako da se gasi sat vremena prije izlaska iz kuće te se pali pola sata prije povratka. Sobni termostat regulira temperaturu u prostoru tako da uključuje centralno grijanje kad temperatura u prostoru padne ispod određene zadane vrijednosti.
  • Jednom godišnje, prije početka sezone grijanja, potrebno je pozvati servisera da se provjere plinske ili uljne instalacije i plamenik. Zaprljani plamenik uzrokuje nedovoljno izgaranje goriva, ali i manje efikasan rad cijelog sustava.
  • Jednom godišnje, prije počeka sezone grijanja, potrebno je pozvati ovlaštenu osobu da se provjeri stanje izmjenjivača topline. Da bi se toplina proizvedena u uređaju iskoristila, potrebno je da su izmjenjivači topline čisti od kamenca. Sloj kamenca smanjuje prolaz topline te uređaj radi s manjom učinkovitosti. U takvom slučaju potrošit će se veće količine plina, za isti toplinski učinak u prostorijama.
  • Kod promjene sustava grijanja, treba razmotriti ugradnju sustava kojim će se postići najviši mogući stupanj energetske neovisnosti, poput dizalica topline. Dizalica topline troši približno 2,5 do 5 puta manje električne energije nego električni radijatori ili peći.
   • Dizalica topline koristi obnovljive izvore energije u vidu okolišnog zraka, vode ili tla u iznosu i do 80 % dok je preostali dio energije iz električne mreže. Električna energija koja se koristi za pogon dizalice topline može proizlaziti iz obnovljivih izvora energije (iz vlastite fotonaponske elektrane ili kupnjom zelene energije) čime ćete postići nulti ugljični otisak vašeg sustava grijanja. 
   
  • Temperatura hlađenja ne treba biti niža od 25 °C.
  • Za svaki stupanj (1 °C) niže temperature prostora utroši se 3 % do 5 % više energije. 
  • Hlađenje prostora na preniske temperature u ljetnom razdoblju nije poželjno. Razlika između vanjske i unutarnje temperature zbog zdravstvenih razloga ne bi trebala biti viša od 7 °C.
   • Pri postavljenim nižim temperaturama dolazi do povećanog isušivanja zraka (rošenja na unutarnjoj jedinici) što je energetski i zdravstveno nepovoljno. Kako se veliki dio energije troši na izdvajanje vlage iz zraka, kapacitet uređaja za hlađenje se znatno smanjuje. Stoga podesite temperaturu na regulatoru na temperature koja prati ovu preporuku, ovisno o vanjskoj temperaturi. 
  • Za vrijeme provjetravanja prostorije, potrebno je ugasiti klima-uređaj.
  • Ne treba hladiti prostorije u kojima se ne boravi!
  • Prilikom rada klima-uređaja eliminirati bespotrebne toplinske izvore u prostoru (kao što je rasvjeta, pećnice i ostali kućanski uređaji).
 • PROMET
  • S obzirom na to da dio raspoloživog kućnog budžeta odlazi i na troškove prijevoza odnosno goriva za automobile, razmislite o smanjenju njihovog korištenja i prijelazu na druge načine prijevoza.
  • Vozite manje! Umjesto automobila, koristite javni prijevoz, hodajte ili koristite bicikl - pogotovo kod kraćih relacija. 
  • Redovito provjeravajte tlak u gumama te osigurajte da je u skladu s preporukama.
  • Prebrza vožnja je neučinkovita za motor i koristi značajno više goriva, stoga smanjite brzinu. 
  • Kod stajanja, ugasite motor.
  • Štedljivo koristite klima-uređaj u automobilu jer se značajno može povećati potrošnju goriva ako je postavljen na prenisku temperaturu.
  • Za udaljenosti ispod 1.000 km, brzi vlakovi su odlična alternativa letenju. 
  • Razmislite o nabavci električnog vozila - ona koriste tek trećinu energije u odnosu na konvencionalna vozila, a postoji i program sufinanciranja njihove kupnje.
 • RASVJETA I ELEKTRIČNI UREĐAJI
  • Za rasvjetu, kad god je to moguće, koristite prirodno svjetlo.
  • Alternativa tome su LED žarulje, koje smanjuju potrošnju energije i do 90 % u odnosu na klasične žarulje.
  • Ako u sobi ne borave osobe, svjetlo treba isključiti.
  • Za stubišta, spremišta, garaže i slično, korisni su senzori pokreta i uređaji za podešavanje vremena osvjetljenja, koji mogu smanjiti potrošnju energije i do 50%. 
  • Reducirajte dekorativnu rasvjetu gdje je to moguće jer ona ne pridonosi značajno povećanju osvijetljenosti prostorije, a dodatno troši električnu energiju.
   
  • Perilicu rublja ili posuđa koristite u razdoblju niže tarife.
  • Kod perilica posuđa budite energetski učinkoviti odabiranjem kratkoga programa pranja s niskom temperaturom.
  • Postavite hladnjake i ledenice na što hladnijem mjestu u kući (nikako u blizini štednjaka, radijatora ili bojlera) te izbjegavajte njihovu izloženost sunčevom zračenju. Hladniji prostor znači veću uštedu energije – u ovom slučaju svaki stupanj može smanjiti potrošnju električne energije i do 5%.
  • Standardna temperatura čuvanja zamrznute hrane je -18 °C, a ako se podesi temperatura za 1 °C niža može se povećati potrošnja energije i do 5 %. Optimalna temperatura hladnjaka iznosi oko 6 °C. 
  • Redovito čistite uređaje jer time se također smanjuje potrošnja energije (npr. sloj leda od 3 mm u zamrzivaču povećava potrošnju električne energije za oko 30 %) te ih uključite u trenutku kada vam trebaju. Uređaje koji su u radu, poput pećnica ili hladnjaka, otvarajte što kraće. Uštedjet ćete energiju, a uređaji će dulje trajati.
  • Električne uređaje poput televizora, radija i računala ugasite kad se ne koriste. Navedeni uređaji troše energiju i u tzv. stand-by načinu rada. Isključite punjač za mobitel ili tablet iz utičnice nakon punjenja. 
  • Isključite elektroničke zaslone računala čim vam nisu nužni jer obično troše oko 50 % energije potrebne za rad računala.
  • Postavite temperaturu električnog bojlera na 55–60 °C, a ako se iz prostorije boravi više od 24 sata potrebno ga je isključiti.
  • Uređaje koje ne koristite isključite iz napajanja.
   
 • DUGOROČNE MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
 • Promjenom ponašanja se mogu ostvariti značajne uštede energije i povezanih troškova. No, za dugoročne učinke te smanjenje rizika od budućih poremećaja na energetskom tržištu, rješenja se nalaze u investicijama u mjere energetske obnove zgrada/kuća i to:
  1. Povećanjem toplinske izolacije vanjske ovojnice (vanjskih zidova, krovova i podova) te zamjenu vanjske stolarije – provedba ovakvih mjera mora zadovoljiti uvjete Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (TPRUETZZ), a ovisno o početnom stanju zgrade/kuće, potrebnu energiju za grijanje je moguće smanjiti preko 50 % – dosad provedeni projekti energetske obnove zgrada pokazuju da je prosječna ušteda potrošnje veća od 60 %;
  2. Zamjenom postojećih sustava grijanja učinkovitijim sustavima koji koriste obnovljive izvore energije, uključujući i sustave za vlastitu proizvodnju električne energije pomoću fotonaponskih panela.
  Redoslijed provedbe ovih mjera izuzetno je važan, jer je prvo potrebno smanjiti potrebe zgrade/kuće za energijom, a potom sustave grijanja dimenzionirati za takvu smanjenu potrošnju energije. U protivnom, zgrada će biti energetski neučinkovita i nepotrebno će emitirati energiju u okoliš. Nikako se ne preporučuje ugradnja novih sustava koji koriste prirodni plin ili loživo ulje, bez obzira na to koliko učinkoviti oni bili. U nekim zgradama, pogotovo višestambenima s plinskim etažnim grijanjem, prelazak na drugi energent bit će posebno teško ostvariti (i tehnički, ali i zbog suvlasničkih odnosa) te je pogotovo u ovom segmentu potrebno žurno pokrenuti energetsku obnovu, kako bi se maksimalno smanjila potreba za plinom u tim zgradama.

  Već danas razmislite kako možete smanjiti korištenje energije i obratite se ovlaštenim projektantima za više informacija i/ili zatražite idejne projekte koje najviše odgovaraju pojedinom objektu.