HR

LDPE vreće za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad 2018

LDPE VREĆE S LOGOM FONDA ZA PET, AL/FE I STAKLENI AMBALAŽNI OTPAD

Poziv na nadmetanje za nabavu LDPE vreća s logom Fonda za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad je poslan na objavu u Elektronički oglasniku javne nabave RH dana 19. travnja 2018. Broj objave 2018/S 0F2-0010157.

CPV oznaka predmeta nabave:    19640000-4
CPV opis predmeta nabave:    Vreće i vrećice za otpad iz polietilena

Evidencijski broj nabave:             E-VV-4/2018/R1

Procijenjena vrijednost nabave za konkretnu nabavu: 7.900.000,00 kn bez PDV-a

Grupa 1     5.383.200,00 kuna bez PDV-a
Grupa 2       836.400,00 kuna bez PDV-a
Grupa 3    1.680.400,00 kuna bez PDV-a
UKUPNO:    7.900.000,00 kuna bez PDV-a

Grupa 1    

LDPE vreće s logom Fonda - PET (tip 1)
LDPE vreće s logom Fonda - PET ( tip 2)
LDPE vreće s logom Fonda - PET (tip 3)

Grupa 2    

LDPE vreće s logom Fonda - Al/Fe (tip 1)
LDPE vreće s logom Fonda - Al/Fe (tip 2)
LDPE vreće s logom Fonda - Al/Fe (tip 3)

Grupa 3     

LDPE vreće s logom Fonda (staklo40)

Prilozi:
•    Dokumentacija o nabavi
•    Tehnička specifikacija
•    ESPD obrazac
•    Troškovnik za Grupu 1
•    Troškovnik za Grupu 2
•    Troškovnik za Grupu 3

 
1. Izmjena DON - Vreće 2018
 
DON - LDPE vreće za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad 2018.
 
Tehnička specifikacija - LDPE vreće za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad 2018.
 
ESPD obrazac - LDPE vreće za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad 2018.
 
Troškovnik za Grupu 1 - Vreće 2018
 
Troškovnik za Grupu 2 - Vreće 2018
 
Troškovnik za Grupu 3 - Vreće 2018