HR

LDPE vreće za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad

LDPE vreće za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad 

Obavijest o nadmetanju za postupak nabave jeobjavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 2. ožujka 2020. 

Datum slanja na objavu:                26. veljače 2020. 

Broj objave u EOJN RH:                2020/S 0F2-0008253. 

Evidencijski broj nabave:               E-VV-4/2020 

Procijenjena vrijednost nabave:  

Grupa 1         5.936.500,00 kuna bez PDV-a

Grupa 2         1.066.800,00 kuna bez PDV-a

Grupa 3         2.730.000,00 kuna bez PDV-a

UKUPNO:     9.733.300,00 kuna bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda:               02.04.2020. do 13:00 sati

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje