HR

Licence za sistemski sustav Fonda

KLASA: 406-07/20-01/13

URBROJ: 563-10/61-20-4

Zagreb, 23. prosinca 2020.                                                                                           

PREDMET NABAVE: Licence za sistemski sustav Fonda

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave: “Licence za sistemski sustav Fonda“.

Datum slanja na objavu: 22.12.2020.

Broj i datum objave u EOJN RH: 2020/S 0F2-0045737, 23.12.2020.

 Evidencijski broj nabave: E-MV-23/2020/R3

Procijenjena vrijednost nabave: 800.000,00 kn bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda: 12.01.2020. do 13:00 sati.

Detalje o objavi u EOJN RH možete vidjeti ovdje.