HR

Logotipi i vizuali

Projekti i programi koje sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost su na tiskanim i promotivnim materijalima poput brošura, letaka, oglasa, internetskih stranica i slično dužni istaknuti logotip Fonda ili logotip Zajedno čuvamo okoliš, kojem je u potpisu navedeno "Sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost".

Na ovom mjestu možete pronaći sve potrebne grafičke materijale -  logotipe u vektorskom obliku te grafičke standarde za njihovu primjenu. 

Napominjemo kako je korištenje logotipa Fonda dopušteno isključivo uz pismenu dozvolu te uz uvjet da se pridržavate uputa o njihovoj primjeni.

Za dodatna pojašnjenja se možete obratiti Službi za odnose s javnošću Fonda na [email protected].

Unaprijed zahvaljujemo!