HR

Mještanima Viškova predstavljena prva etapa sanacije jame Sovjak

05.07.2023.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je u suradnji sa Općinom Viškovo realizirao dvije prezentacije za građane Viškova na temu trenutnog stanja i planiranih aktivnosti na projektu sanacije jame Sovjak u terminu 4. i 5. srpnja 2023. godine.
 
Nastavno na  najavu početka izvođenja pripremnih radova na samoj lokaciji jame Sovjak, održane su dvije prezentacije na kojima se informiralo građanstvo i šira javnost o trenutnom stanju i planiranim aktivnostima na projektu sanacije.

Prezentacije su pripremljene i provedene s ciljem pravodobnog informiranja građana o početku realizacije etape 1 sanacije koja ne uključuje iskop opasnog otpada te prezentacije o ulozi i značaju mjernih postaja koje će cijelo vrijeme trajanja projekta mjeriti kvalitetu zraka u Općini Viškovo.
 
Također je prezentirana internetska stranica projekta www.jama-sovjak.eu, na kojoj se objavljuju sve novosti vezane uz projekt kao i bitni dokumenti koje zainteresirana javnost može pregledati. Uz internetsku stranicu. za pravodobno informiranje građana i šire javnosti u postupku je izrada i mobilne aplikacije, koja će imati identične podatke o mjerenju kvalitete zraka kao i internetska stranica projekta, sukladno dobivenim rezultatima mjerenja sa postavljenih mjernih postaja.
 
Kako bi se osigurala maksimalna vidljivost i transparentnost mjerenja kvalitete zraka bit će postavljeni i obavijesni ekrani na dvije lokacije uz prometnice u neposrednoj blizini jame Sovjak na kojima će se prikazivati rezultati mjerenja kvalitete zraka. Komunikacijski kanali, internetska stranica, mobilna aplikacija i obavijesni ekrani izuzetno su bitni za građane Općine Viškovo, kao i za širu javnost, a sve kako bi se osiguralo kontinuirano informiranje i dostupnost podataka o kvaliteti zraka i svim ostalim informacijama vezanih uz sam napredak aktivnosti na projektu.
 
Odaziv građana Općine Viškovo na dvije prezentacije dokazuje da je interes za projekt sanacije jame Sovjak značajan, zbog čega je projektni tim pod vodstvom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost najavio još jedno informativno događanje za jesen. Na njemu će se građane, predstavnike poslovnih subjekata i medija detaljno upoznati sa aktualnostima na projektu, s naglaskom na plan i program izvođenja radova etape 2 (vađenje otpada iz jame) i mjerenjem kvalitete zraka u Općini Viškovo te ostalim predviđenim aktivnostima u slučaju prekoračenja graničnih vrijednosti mjerenih parametara.
 
Na kraju prezentacija, projektni tim je bio na raspolaganju za pitanja građana, kojima je ujedno podijeljen i info letak sa svim ključnim podacima o projektu sanacije jame Sovjak. Nakon završenih prezentacija, zamjenik direktora Fonda Mirko Budiša je s projektnim timom obišao lokaciju na kojoj se nalazi jama Sovjak.
 
Za sanaciju jame Sovjak vrijednu oko 50 milijuna eura, 85 posto sredstava osigurano je iz EU fondova u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., dok će ostatak sredstava osigurati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.