HR
ePrijave

Mlijeko i tekući mliječni proizvodi ponovno u sustavu povratne naknade

29.06.2021.

Uredbom o gospodarenju otpadnom ambalažom i Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži od 1. srpnja 2021. godine uvode se mlijeko i tekući mliječni proizvodi u sustav povratne naknade.
 
Jednokratna ambalaža od mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda, koja se stavlja na tržište na područje Republike Hrvatske nakon 1. srpnja 2021. godine mora biti označena GTIN oznakom sukladno GS1 standardu i oznakom sustava povratne naknade.
 
Potrošač ima pravo na povrat iznosa povratne naknade od prodavatelja ili osobe koja upravlja reciklažnim dvorištem prilikom povrata samo za otpadnu ambalažu označenu oznakom sustava povratne naknade.
 
Prodavatelji ne smiju za ambalažu od pića u jednokratnoj PET, Al/Fe i staklenoj ambalaži od mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda koja nije označena oznakom sustava povratne naknade potrošačima u cijenu uračunati iznos povratne naknade.
 
Ambalaža od mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda u jednokratnoj PET, Al/Fe i staklenoj ambalaži koja se od 1. srpnja 2021. godine uvodi u sustav povratne naknade, a koja je do spomenutog datuma već stavljena na tržište na području Hrvatske bez oznake sustava povratne naknade, neće se morati povlačiti s tržišta već se može rasprodati do isteka zaliha. To će za posljedicu imati da će se na policama prodavatelja zateći mlijeko i tekući mliječni proizvodi označeni GTIN oznakom, ali sa i bez oznake.
 
Jednokratnu ambalažu od mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda u sustavu povratne naknade isključivo je moguće predati putem ručnog prihvata koji omogućuje vizualni pregled spomenute otpadne ambalaže i kontrolu oznake sustava povratne naknade.
 
Fond je u svrhu informiranja potrošača izradio obavijest koju su prodavatelji i reciklažna dvorišta obvezni istaknuti na vidljivom mjestu kod ulaska u prodajni prostor kao i na mjestu gdje se preuzima otpadna ambalaža u sustavu povratne naknade.
 
Vezano za zabranu stavljanja jednokratne plastike sukladno Direktivi (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš isto se mora zakonski regulirati. Zakon je još uvijek u postupku i još nije poznato kako će taj dio biti reguliran.