HR

Modernizacijski fond

Modernizacijski fond je instrument financiranja Europske unije koji podržava ulaganja u skladu s klimatskim i energetskim ciljevima do 2030. godine, uspostavljen na temelju Direktive (EU) 2018/410.
Europa želi osigurati svoju klimatsku neutralnost i energetsku neovisnost te je postavila sljedeće ciljeve: 
  • najmanje 55% smanjenja emisija stakleničkih plinova u odnosu na razine iz 1990. godine,
  • najmanje 32% udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj korištenoj energiji te
  • poboljšanje energetske učinkovitosti za najmanje 32,5%.
S ciljem ubrzavanje energetske tranzicije i u članicama sa nižim prihodima, kroz Modernizacijski fond je 10 zemalja (uz ostale europske instrumente) dobilo priliku koristiti bespovratna sredstva namijenjena poticanju modernizacijskih investicija u elektroenergetski sektor, ali i ostale energetske sustave. Sredstva Fonda mogu koristiti Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Poljska, Rumunjska i Slovačka, pri čemu Hrvatskoj pripada 3,14%, odnosno 14,6 milijuna emisijskih jedinica.

Projekti koji se sufinanciraju:


Izvor financiranja
Modernizacijski fond se financira prodajom 2% od ukupne količine emisijskih jedinica koje će biti dostupne na tržištu u razdoblju 2021. - 2030. te prodajom dijela emisijskih jedinica koje mogu biti dodatno prenesene iz ukupne količine emisijskih jedinica namijenjenih prodaji na dražbi, a predviđenih za raspodjelu u svrhu solidarnosti i rasta.
 
POSTUPAK ODABIRA PROJEKATA

Kako bi bili ostvareni preduvjeti za financiranje iz sredstava Modernizacijskog fonda, potrebno je dokazati da je projektni prijedlog u skladu s zahtjevima EU ETS Direktive, u skladu s pravilima državnih potpora, da je ulaganje u skladu s ostalim zahtjevima Unije i nacionalnim propisima i da neće doći do dvostrukog financiranja troškova putem drugog instrumenta Unije ili nacionalnog instrumenta.
 
Za dodjelu sredstava su doneseni i odgovarajući programi dodjele državnih potpora i to za energetsku učinkovitost i za obnovljive izvore energije. Za oba programa planirani iznos za financiranje aktivnosti iznosi 600 milijuna kuna, od čega je za 2022. godinu izdvojeno 300 milijuna kuna. Prihvatljivi korisnici su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji pripadaju području prerađivačke industrije ili opskrbe parom i klimatizacije. Dok je najniži iznos potpore 750.000,00 kuna, poduzetnik za pojedini projekt maksimalno može dobiti čak 112.5 milijuna kuna.

Više informacija> 
 
NOVOSTI

3.11.2023. Objavljene preliminarne liste prihvatljivih i neprihvatljivih projektnih prijedloga za poziv "Proizvodnja električne energije iz OIE u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“ (ref. br. MF-2023-1-1)
Više>

04.05.2023. Najavljeno održavanje informativne radionice za zainteresirane prijavitelje Više>

17.04.2023.: Objavljen prvi poziv za dodjelu sredstava iz Modernizacijskog fonda Više >