HR

Nabava vozila za Posredničko tijelo - samostalnu službu

Predmet nabave:

Nabava vozila za Posredničko tijelo -samostalnu službu

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 23. ožujka 2018. godine objavljena je obavijest o nadmetanju za nabavu vozila putem Posredničko tijelo -samostalnu službu.

Postupak je poslan na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske dana 21. ožujka 2018.

Broj objave:                                                  2018/S 0F2-0007185

CPV oznaka predmeta nabave:                           34110000-1

CPV opis predmeta nabave:                                Osobni automobili

Evidencijski broj nabave:                           E-VV-1/2018

Sveukupna procijenjena vrijednost nabave:                       1.860.000,00 kn bez PDV-a

Procijenjena vrijednost nabave u konkretnom postupku:  160.000,00 kn bez PDV-a

Prilozi:

  • Dokumentacija o nabavi
  • Obrazac 1. - ESPD
  • Obrazac 2. - Troškovnik
  • Obrazac 3. - Tehnička specifikacija
 
1. Izmjena DON-a - Nabava vozila za PT2 26.4.2018.
 
1. Objašnjenje DON-a - Nabava vozila za PT2 26.4.2018.
 
Obrazac 2. Troškovnik - Nabava vozila 26.4.2018.
 
DON (OBJAVA)- Nabava vozila za PT2 2018
 
Obrazac 1. -ESPD - Nabava vozila za PT2 2018
 
Obrazac 2. Troškovnik - Nabava vozila 2018
 
Obrazac 3. -Tehnička specifikacija - Nabava vozila za PT2 2018