HR

Nacrt prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu dodjele sredstava Fonda te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda


Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u svojstvu pravne osobe s javnim ovlastima, provodi savjetovanja s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa te općih akata kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.
 
S tim u vezi Fond je 19. veljače 2024. na svojim mrežnim stranicama objavio Nacrt prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda s obrazloženjem pravne osnove i svakog pojedinog članka, na koji način je otvorio savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, radi dostave primjedbi i prijedloga na cit. Pravilnik.  
 
Rok za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajao je ukupno 15 dana, te je postupak savjetovanja zaključen 5. ožujka 2024. godine.

Obrazac izvješća o provedenom javnom savjetovanju možete vidjeti klikom na donju poveznicu.

Izvješće o provedenom savjetovanju.