HR

Nadogradnja informacijskog sustava radi podizanja razine sigurnosti

Nadogradnja informacijskog sustava radi podizanja razine sigurnosti

 Obavijest o nadmetanju za postupak nabave „Nadogradnja informacijskog sustava radi podizanja razine sigurnosti“ jeobjavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 21. kolovoza 2019.

Datum slanja na objavu:20. kolovoza 2019.

 Broj objave u EOJN RH: 2019/S 0F2-0033555

 Evidencijski broj nabave: E-MV-20/2019/R2

 Procijenjena vrijednost nabave: 1.400.000,00 kn bez PDV-a

 Rok za dostavu ponuda: 10.9.2019. do 13:00 sati