HR

Nadogradnja informacijskog sustava

Predmet nabave:

Nadogradnja informacijskog sustava

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 16. travnja 2018. godine objavljena je obavijest o nadmetanju za nabavu usluge nadogradnje informacijskog sustava.

Postupak je poslan na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske dana 13. travnja 2018.

Broj objave:                                                  2018/S 0F2-0009577

CPV oznaka predmeta nabave i naziv              

48000000-8 – Programski paketi i informacijski sustavi

Evidencijski broj nabave:                           E-MV-16/2018/R1

Sveukupna procijenjena vrijednost nabave:                  700.000,00 kn bez PDV-a

Prilozi:

  • Dokumentacija o nabavi
  • ESPD obrazac
  • Projektni zadatak
  • Obrazac 2. Troškovnik
  • Obrazac 3. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA za točku 5.7. Projektnog zadatka
  • Obrazac 4. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA za točku 5.8 Projektnog zadatka
  • Obrazac 5. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA za točku 5.9 Projektnog zadatka
 
1. Objašnjenje DON-a - nadogradnja informacijskog sustava 2018
 
DoN-nadogradnja informacijskog sustava
 
OBRAZAC 1. - ESPD
 
Projektni zadatak
 
OBRAZAC 2. Troškovnik
 
OBRAZAC 3. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA za točku 5.7. PZ
 
OBRAZAC 4. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA TOČKU 5.8 PZ
 
OBRAZAC 5. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA za točku 5.9. PZ