HR

Nadzor nad projektiranjem i izvođenjem radova sanacije jame Sovjak

PREDMET NABAVE:            Nadzor nad projektiranjem i izvođenjem radova sanacije jame Sovjak
                                              
Naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poslao je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH)
dana 04. svibnja 2021. godine bavijest o nadmetanju za predmet nabave: “Nadzor nad projektiranjem i izvođenjem radova sanacije jame Sovjak“.
 
Datum slanja na objavu: 04.05.2021.
 
Broj objave u EOJN RH:  2021/S 0F2-0017850
Datum objave:  07.05.2021.
 
Broj objave u Službenom listu Europske unije: 2021/S 089-229993
Datum objave:  07.05.2021.
 
Evidencijski broj nabave:  E-VV-8/2021
Procijenjena vrijednost nabave: 12.845.520,00 kn bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda:  10.06.2021. do 13:00 sati

Detalji o objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH):
 
Broj objave:    2021/S 0F2-0017850.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje
 
Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5060862
 
Detalji o objavi u Službenom listu Europske unije (TED):

Objava 2021/S 0F2-0017850 objavljena je u Službenom listu EU pod brojem 2021/S 089-229993 s datumom objave 07.05.2021.

Detalje o objavi u Službenom listu Europske unije možete vidjeti ovdje: ovdje

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5060862

TED je baza podataka o javnoj nabavi u EU-u. Možete joj pristupiti klikom na sljedeću poveznicu: http://ted.europa.eu/

____________________________________________________________________________________________________


PREDMET NABAVE: Nadzor nad projektiranjem i izvođenjem radova sanacije jame Sovjak
                                              
 
Evidencijski broj nabave: E-VV-8/2021
 

Procijenjena vrijednost nabave:  12.845.520,00 kn bez PDV-a
 

1. Ispravak – Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 

 
Datum slanja 1. Ispravka na objavu: 03.08.2021.
 
Broj objave u EOJN RH: 2021/S F14-0029260

Datum objave: 06.08.2021.
 
Broj objave u Službenom listu Europske unije: 2021/S 151-402677

Datum objave: 06.08.2021.
 
Novi rok za dostavu ponuda: 02.09. 2021. do 13:00 sati
 
Detalji o objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH):
 
Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5060862
 
Objava 2021/S F14-0029260 (EOJN RH) biti će objavljena je u Službenom listu EU s datumom objave 06.08.2021.
 
Obavijest zaprimljena pod privremenim referentnim brojem TED94/2021-029260.

TED je baza podataka o javnoj nabavi u EU-u. Možete joj pristupiti klikom na sljedeću poveznicu: http://ted.europa.eu/.