HR

Naftni derivati

PREDMET: „Naftni derivati“
 
U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 09. studenoga 2023. g. objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave: „Naftni derivati
 
Datum slanja na objavu:    08.11.2023.
 
Broj objave u EOJN RH:                                                   2023/S 0F2-0047263
Datum objave:09.11.2023.
 
 
Evidencijski broj nabave:   E-MV-1/2023


Procijenjena vrijednost nabave:
53.087,50 eura bez PDV-a za 1. godinu
53.087,50 eura bez PDV-a za 2. godinu
___________________________________________

106.175,00 eura bez PDV-a ukupno za dvije godine


 
Rok za dostavu ponuda: 01.12.2023. do 13:00 sati.
 
Detalji o objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH):
 
Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje
Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=8249590