HR

Najam vozila putem operativnog leasinga na razdoblje od 60 mjeseci

Predmet nabave:

Najam vozila putem operativnog leasinga na razdoblje od 60 mjeseci

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 22. veljače 2018. godine objavljena je obavijest o nadmetanju za nabavu vozila putem operativnog leasinga na razdoblje od 60 mjeseci.

Postupak je poslan na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske dana 19. veljače 2018.

Broj objave:                                                  2018/S 0F2-0004291

CPV oznaka predmeta nabave:                           34110000-1

CPV opis predmeta nabave:                               Osobni automobili

CPV oznaka predmeta nabave:               66000000-0

CPV opis predmeta nabave:                     Financijske usluge i usluge osiguranja

Evidencijski broj nabave:                           E-VV-1/2018

Sveukupna procijenjena vrijednost nabave:                  1.860.000,00 kn bez PDV-a

Procijenjena vrijednost nabave u konkretnom postupku: 1.040.000,00 kn bez PDV-a

Prilozi:

  • Dokumentacija o nabavi
  • ESPD obrazac
  • Troškovnik
  • Tehnička specifikacija
 
DON Najam vozila putem operativnog leasinga
 
Obrazac 1. - ESPD
 
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
 
Troškovnik- Najam vozila 2018