HR

Naknada gospodarenja EE otpadom

Pravilnikom o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda (NN 124/2023) propisuju se, između ostalog, obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača EE opreme, popis i najmanje količine određenih vrsta proizvoda za koje se može dozvoliti samostalno ispunjavanje pojedinačnog vlastitog cilja te druga pitanja u svezi EE opreme i EE otpada, a u svrhu postizanja ciljeva propisanih ovim pravilnikom.

Sukladno citiranom Pravilniku naknadu gospodarenja EE otpadom plaćaju proizvođači i/ili uvoznici i/ili unosnici EE opreme odnosno pravne i fizičke osobe - obrtnici koji EE opremu stavljaju na tržište (uvoz/unos/proizvodnja) u Republici Hrvatskoj.

Detaljnije upute o obvezama proizvođača/uvoznika/unosnika EE opreme možete pronaći ovdje.(u izradi)

Kontakt za sve upite: [email protected] 

Kontakt za dostavu ovjerenih obrazaca: [email protected] 

Nacionalni Registri drugih država članica EU - https://www.ewrn.org/national-registers

Telefonski kontakt za upite: 01/ 6459 759

Proizvođači/uvoznici/unosnici EE opreme dostavljaju podatke Fondu radi obračuna naknada na propisanim obrascima:
 

Registar proizvođača električne i elektroničke opreme - WEEE Register 19.1.2024.
 
Pregled propisanih obrazaca za sve naknade
 
Izvješće PROIZVOĐAČA/UVOZNIKA/IZVOZNIKA EE opreme (EE13 - Word) od 01.01.2019.
 
Izvješće PROIZVOĐAČA/UVOZNIKA/IZVOZNIKA EE opreme (EE13 - Excel) od 01.01.2019.
 
Izvješće IZVOZNIKA EE opreme (IU/PEEO) do 31.12.2018.
 
Izvješće PROIZVOĐAČA EE opreme (IU/PEEO) do 31.12.2018.
 
DIO A - Obrazac za registraciju proizvođača - do uspostave Registra 
 
DIO B - Obrazac za registraciju ovlaštenog predstavnika - do uspostave Registra
 
DODATAK 23. - Obrazac za dostavu podataka (izvješćivanje) u registar o EE opremi stavljenoj na tržište

Obrazac za dostavu podataka (izvješćivanje) u registar o EE opremi stavljenoj na tržište - OD 02.11.2023.
 

Uputa o načinu obračuna naknade gospodarenja otpadom za količinu ee opreme, vozila i sastavnih dijelova vozila, prijenosnih baterija i akumulatora, guma i ulja stavljenih na tržište, do početka rada Registra proizvođača s proširenom odgovornosti