HR

Naknada gospodarenja EE otpadom

Pravilnikom o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 48/14, 107/14139/14,11/197/2020) propisuju se, između ostalog, obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača EE opreme, popis i najmanje količine određenih vrsta proizvoda za koje se može dozvoliti samostalno ispunjavanje pojedinačnog vlastitog cilja te druga pitanja u svezi EE opreme i EE otpada, a u svrhu postizanja ciljeva propisanih ovim pravilnikom.

Sukladno citiranom Pravilniku naknadu gospodarenja EE otpadom plaćaju proizvođači i/ili uvoznici i/ili unosnici EE opreme odnosno pravne i fizičke osobe – obrtnici koji EE opremu stavljaju na tržište (uvoz/unos/proizvodnja) u Republici Hrvatskoj.

Detaljnije upute o obvezama proizvođača/uvoznika/unosnika EE opreme možete pronaći ovdje.

Kontakt za sve upite: [email protected] 

Kontakt za dostavu ovjerenih obrazaca: [email protected] 

Nacionalni Registri drugih država članica EU - https://www.ewrn.org/national-registers

Telefonski kontakt za upite: 01/ 6459 759

Proizvođači/uvoznici/unosnici EE opreme dostavljaju podatke Fondu radi obračuna naknada na propisanim obrascima:
 

Registar proizvođača električne i elektroničke opreme - WEEE Register 12.01.2023.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom - od 20.1.2020.
Pregled propisanih obrazaca za sve naknade
 
Izvješće PROIZVOĐAČA/UVOZNIKA/IZVOZNIKA EE opreme (EE13 - Word) od 01.01.2019.
 
Izvješće PROIZVOĐAČA/UVOZNIKA/IZVOZNIKA EE opreme (EE13 - Excel) od 01.01.2019.
 
Izvješće IZVOZNIKA EE opreme (IU/PEEO) do 31.12.2018.
 
Izvješće PROIZVOĐAČA EE opreme (IU/PEEO) do 31.12.2018.
 
Odluka povrat EE naknade
 
DIO A - Obrazac za registraciju proizvođača
 
DIO B - Obrazac za registraciju ovlaštenog predstavnika
 
DODATAK 23. - Obrazac za dostavu podataka (izvješćivanje) u registar o EE opremi stavljenoj na tržište